Profili za štampače

Usklađivanje standarda daje poslu notu kvaliteta.
Kalibracija omogućava da Vaša štampa izgleda isto kao na monitoru.

Usklađivanje standarda daje poslu notu kvaliteta.
Kalibracija omogućava da Vaša štampa izgleda isto kao na monitoru.

Izrada ICC profila

Izrađujemo kolorne profile svih uređaja, visoko kvalitetnom opremom i velikim iskustvom u izradi.

Izrađujemo kolorne profile svih uređaja, visoko kvalitetnom opremom i velikim iskustvom u izradi.

Kvalitetnija priprema, kvalitetnija štampa