Toneri za štampače

Prilagođeni novim modelima štampača

Toneri nemačkog proizvođača INEQS nude najširi spektar boja i široku lepezu štampača koji se mogu modifikovati korišćenjem ovih tonera.

Postoje 2 vrste tonera – sa Flux-om i bez Flux-a.
Flux je staklo u prahu koje je važan faktor u vezivanju tonera za određeni medijum.

Toneri nemačkog proizvođača INEQS nude najširi spektar boja i široku lepezu štampača koji se mogu modifikovati korišćenjem ovih tonera.

Postoje 2 vrste tonera – sa Flux-om i bez Flux-a.
Flux je staklo u prahu koje je važan faktor u vezivanju tonera za određeni medijum.

Unfluxed sets

Red Unfluxed set

Magenta Unfluxed set

Fluxed sets

Red Fluxed set

Magenta Fluxed set